Ga naar de inhoud

Privacy policy

Funtab / Latisus B.V.
Flemingweg 8
2408 AV Alphen aan den Rijn
Nederland
Kamer Van Koophandel nr..: 78615917
T +31 (0)85 051 88 02
E contact@funtab.com

ONZE TOEWIJDING AAN JOUW PRIVACY

Funtab respecteert jouw privacy en de wens om te begrijpen hoe jouw gegevens worden behandeld en gebruikt. Deze privacyverklaring legt uit hoe we jouw informatie verzamelen, gebruiken en opslaan. Het gebruik van jouw gegevens op een manier waar je je prettig bij voelt en het veilig bewaren van jouw gegevens maken integraal deel uit van de ervaring die wij je willen bieden.

Verwijzingen in deze Privacyverklaring naar “wij”, “ons” en “Funtab” zijn naar Latisus B.V., gevestigd aan de Flemingweg 8, 2408 AV Alphen aan den Rijn, Nederland.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Funtab verzamelt en gebruikt informatie over je om je een blijvend leuke ervaring te kunnen bieden. Wanneer je een aankoop doet op latisus.com of een online account registreert, (kunnen) wij informatie over je verzamelen, waaronder:

– jouw naam
– bedrijfsnaam
– contactgegevens
– afleveradres
– Kamer Van Koophandel-nummer
– bankrekeningnummer
– betaalkaartgegevens, zoals naam en nummer, vervaldatum
– wachtwoord (voor online klantaccount)
– IP-adres.

Het kan ook zijn dat Funtab je om aanvullende informatie moet vragen, bijvoorbeeld om frauduleuze transacties te voorkomen, om te voldoen aan anti-witwasverplichtingen voor transacties met een hoge waarde, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

WANNEER VERZAMELEN WE GEGEVENS?

Wanneer je online een aankoop doet, verzamelt Funtab de nodige gegevens over je om jouw bestelling of gekozen dienst te kunnen uitvoeren. We verzamelen gegevens van je wanneer je:

– onze website bezoekt
– online winkelt
– een aankoop doet
– een e-mail stuurt met een vraag of opmerking
– met ons chat
– je aanmeld voor onze nieuwsbrief
– je inschrijft voor een van onze evenementen.

Wanneer je een bestelling plaatst voor producten of diensten die op een later tijdstip worden geleverd, opgehaald of afgeleverd, hebben we aanvullende contactgegevens en aflevergegevens van je nodig om jouw bestelling af te ronden. Wanneer we koeriers als derde partij inschakelen voor de levering van jouw bestelling, zijn we genoodzaakt jouw contactgegevens met hen delen. Bovendien kan de verwerking van jouw persoonsgegevens een voorwaarde zijn voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met jou.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELEN WIJ GEGEVENS?

Doeleinden, waarvoor Funtab jouw gegevens verzamelt, zijn:

– om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
– om jouw bestelling of gekozen dienst uit te voeren
– om kaartbetalingen te verwerken
– om je antwoorden te geven op jouw vragen en opmerkingen
– om je op de hoogte te houden van onze activiteiten, collectie, promoties, enzovoort
– om de kwaliteit en veiligheid van onze website en webshop te verbeteren op basis van statistische gegevens.

PROFILEREN

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij persoonlijke aspecten van je worden geëvalueerd op basis van persoonsgegevens. Het rechtmatige belang voor Funtab van profilering is het analyseren en voorspellen van persoonlijke voorkeuren, interesses en gedrag van bezoekers van de website van Funtab. Dit omvat informatie die door derden wordt geregistreerd over jouw navigatie op de website van Funtab. Met tracking cookies kunnen we jouw online gedrag bijhouden en leggen we deze gegevens vast in een gebruikersprofiel. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor profilering.

OP WELKE GRONDEN VERZAMELEN WIJ GEGEVENS?

Funtab verzamelt jouw gegevens op de volgende rechtsgronden:

– jouw toestemming
– onze gerechtvaardigde belangen
– de voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst met jou
– om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Funtab stuurt je alleen marketingcommunicatie wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven en/of wanneer je onze klant bent, en uitsluitend via de kanalen van jouw voorkeur. We respecteren veranderende behoeften en wensen. Daarom spreekt het voor zich dat je jouw marketingvoorkeuren kunt bijwerken of dat je op elk moment kunt afmelden.

AAN WIE WORDEN JOUW GEGEVENS DOORGEGEVEN?

Wij schakelen andere partijen in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze partijen zijn onze hostingproviders, betalingsproviders, mailingbedrijven of berichtenplatforms en marketingbedrijven. Het kan ook zijn dat we jouw contactgegevens moeten delen met externe koeriers die jouw bestelling afleveren. Jouw contactgegevens kunnen worden gedeeld met een externe koerier buiten de Europese Economische Zone als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou en de levering van jouw bestelling. Daarnaast is het mogelijk dat we jouw gegevens moeten delen als een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel dit vereist. De betrokken partijen mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om namens ons en volgens onze instructies functies uit te voeren.

Wij zullen jouw gegevens niet delen met derden die hun goederen en/of diensten aan je willen verkopen.

Houd er rekening mee dat wanneer je een van onze merkpartners in de winkel bezoekt of deelneemt aan een merkpromotie of evenement, onze merkpartners je ook kunnen vragen of je je wilt aanmelden om rechtstreeks marketingcommunicatie van hen te ontvangen over hun evenementen, producten en diensten. Als je jouw persoonlijke gegevens aan een van onze merkpartners verstrekt, valt het gebruik van die informatie onder hun privacybeleid en kan dit niet via Funtab worden beheerd. Vraag de betreffende verkoopmedewerker om meer informatie over hun privacybeleid en hoe je jouw voorkeuren voor marketingcommunicatie met hen kunt beheren.

COOKIES EN SOCIALE MEDIA

Voor meer informatie over cookies en de sociale media die Funtab gebruikt, verwijzen we naar ons cookiebeleid, dat beschikbaar is op onze website. Hoe kun je de informatie beheren die wij over jou hebben?

Als onderdeel van ons streven naar een uitzonderlijke klantenservice, waar je toestemming voor hebt gegeven, personaliseren we jouw ervaring door je alleen marketingcommunicatie te sturen over exclusieve producten, diensten en evenementen waarvan we redenen hebben om aan te nemen dat je erin geïnteresseerd bent.

Je kunt jouw toestemming altijd intrekken en je afmelden voor individuele e-mailmarketingcommunicatie via de koppeling “Afmelden” onderaan elk van onze e-mailmarketingcommunicaties. Houd er rekening mee dat het tot vier weken kan duren voordat jouw voorkeuren in ons systeem zijn geregistreerd, dus gedurende deze periode kun je nog steeds berichten van ons ontvangen.

JOUW RECHTEN

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens door Funtab.

RECHT OP TOEGANG

Je hebt het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij verwerken. Op verzoek zullen wij je een overzicht geven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wij behouden ons het recht voor om je een redelijke vergoeding voor administratiekosten in rekening te brengen indien je meer dan één overzicht aanvraagt.

RECHT OP CORRECTIE

Op jouw verzoek zullen wij jouw onjuiste of onvolledige persoonsgegevens corrigeren of aanvullen.

RECHT OP VERWIJDERING

Je hebt het recht om te vragen dat jouw persoonsgegevens worden gewist. Wij zijn alleen verplicht om aan jouw verzoek te voldoen in een van de volgende gevallen:

– jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en verwerkt
– je trekt jouw toestemming in en er zijn geen andere wettelijke gronden voor de verwerking
– je maakt bezwaar tegen de verwerking en wij hebben geen legitieme gronden voor de verwerking
– jouw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verworven
– jouw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

Na ontvangst van jouw verzoek laten wij je weten of wij hieraan kunnen voldoen. Indien wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, laten wij je weten op welke gronden.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten in de volgende gevallen:

– je betwist de juistheid van jouw persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van jouw persoonsgegevens te verifiëren
– de verwerking is onwettig en je verzet je tegen het wissen van jouw persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van de verwerking
– wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel van onze verwerking, maar je jouw persoonsgegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

RECHT OP BEZWAAR

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

– de verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen
– wij verwerken jouw persoonsgegevens voor directe marketing
– wij verwerken jouw persoonsgegevens voor wetenschappelijke/historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden.

Wij behouden ons het recht om jouw verzoek te weigeren wanneer wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitvoering of verdediging van rechtsvorderingen.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en om de persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Op verzoek kunnen wij de persoonsgegevens voor je overdragen, indien dit technisch haalbaar is. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid kan alleen worden uitgeoefend als aan de volgende twee gronden is voldaan:

– de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming of op de prestatie van een overeenkomst
– de verwerking wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen.

Je kunt bij ons een verzoek indienen om een van jouw bovengenoemde rechten uit te oefenen. We behouden ons het recht voor om stappen te ondernemen om jouw identiteit te verifiëren voordat we aan jouw verzoek voldoen. We zullen jouw verzoek kosteloos beantwoorden, maar behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding te vragen voor het uitvoeren van jouw verzoek indien jouw verzoek buitensporig of duidelijk ongegrond is.

Je kunt jouw verzoek indienen bij privacy@funtab.com (onder vermelding van “Data Subject Request”). Wees zo duidelijk en nauwkeurig mogelijk in jouw e-mail. Vermeld in ieder geval welk recht je wilt uitoefenen en op welke gronden. In het algemeen zullen we jouw verzoek binnen een maand na ontvangst beantwoorden. Als we meer tijd nodig hebben, laten we je weten dat we maximaal nog twee maanden nodig hebben. Binnen deze termijn laten we je weten of we aan jouw verzoek kunnen voldoen. Als we niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, laten we je weten op welke grond(en).

Mocht je klachten of opmerkingen hebben over ons privacybeleid, dan stellen wij het op prijs als je in eerste instantie contact met ons opneemt. Samen kunnen we proberen de oorsprong  van jouw klacht te achterhalen en weg te nemen.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht over ons privacybeleid in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie van jouw land.

Houd er rekening mee dat we mogelijk bepaalde informatie moeten uitsluiten als onderdeel van jouw verzoek, bijvoorbeeld om de privacy van andere personen te beschermen of als we de informatie om juridische of andere redenen mogen uitsluiten.

HOE BEVEILIGEN WE JOUW INFORMATIE?

We zorgen ervoor dat we informatiebeveiligingsmaatregelen treffen om jouw informatie veilig te houden.

We dragen jouw persoonlijke gegevens veilig over met behulp van encryptie. Dit geldt voor jouw bestelling en jouw klantenlogin. We gebruiken hiervoor het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). We gebruiken ook technische en organisatorische maatregelen om onze website en andere systemen te beveiligen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding door onbevoegden.

Wanneer we derden vragen om namens ons te werken, zorgen we er altijd voor dat zij voldoende maatregelen nemen om de informatie te beveiligen voordat we informatie delen.

HOE LANG BEWAART FUNTAB JOUW GEGEVENS?

We bewaren jouw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden benoemd, in het bijzonder voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. We kunnen jouw persoonlijke gegevens ook bewaren voor andere doeleinden, als of zolang de wet ons toestaat om ze op te slaan voor bepaalde doeleinden, inclusief de verdediging tegen juridische claims.

Wanneer Funtab informatie niet langer nodig heeft in een formaat waarin je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, bijvoorbeeld wanneer we informatie bewaren voor analytische en onderzoeksdoeleinden of transactie-informatie, zullen we alle persoonlijke gegevens over jou verwijderen.

CONTACT OPNEMEN

Wanneer je contact opneemt met Funtab via welk kanaal dan ook (inclusief telefoon, post, e-mail, chat of sociale media), verzamelen we informatie over je om jouw vraag, verzoek of feedback te beantwoorden.

HOE WEET JE OF ONS PRIVACYBELEID VERANDERT?

Als we de manier waarop we jouw persoonlijke gegevens gebruiken specifiek wijzigen of als we je op de hoogte moeten stellen van een wijziging in de gegevens die we over jou bewaren, zullen we contact met je opnemen.

Alle toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen online worden bijgewerkt, in dit privacybeleid op latisus.com, met de laatste datum van bijwerking hieronder weergegeven. We raden je aan deze site regelmatig te bezoeken om meer te weten te komen over de informatie die we verzamelen, gebruiken en delen.

Als je vragen hebt over gegevensbescherming bij Funtab / Latisus B.V., neem dan contact op met onze Data Protection Officer via privacy@funtab.com.

Het Funtab privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in april 2023.