Ga naar de inhoud

Digital brand policy wereldwijd

Funtab streeft ernaar uitsluitend samen te werken met Partners die volledig voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, evenals aan dit Digitaal Merkbeleid. Dit beleid omvat regels die betrekking hebben op ons merk, met als doel de online merkidentiteit van Funtab te beschermen.

Geschiktheid

De regels in dit document zijn van toepassing op alle Partners van Funtab en hun medewerkers. Ze omvatten alle online uitingen – op sociale media of in e-mailcampagnes – die verband houden met de activiteiten van Funtab. De bereidheid om ons Digitaal Merkbeleid na te leven is van essentieel belang, omdat dit ons helpt om onze reputatie hoog te houden. Het zorgvuldig en consequent behandelen van onze merkidentiteit draagt bij aan het succes en de lange levensduur van onze zakelijke relaties.

Certificatie

Waar nodig zal elke Partner een gevolmachtigde vertegenwoordiger laten verklaren dat hij dit document heeft gelezen en begrepen, en dat hij voldoet aan de voorschriften die hierin zijn vastgelegd. Funtab verwacht onmiddellijke melding van bestaande Partners van elk vermoeden van of bezorgdheid over schendingen, of enige andere niet-naleving van de normen in dit document. Dit maakt gezamenlijke verificatie van feiten en herstel mogelijk. Dit geldt voor zowel onze Partners als hun onderaannemers.

Het niet naleven van ons Digitaal Merkbeleid kan leiden tot het stopzetten van zakelijke relaties met het recht om de samenwerking onmiddellijk te beëindigen.
Elke inbreuk of bezorgdheid met betrekking tot het gebruik van het Funtab-merk, de producten, ontwerpen, afbeeldingen of visuals moet onmiddellijk worden gemeld aan onze afdeling Brand Policy op brandpolicy@funtab.com.

Online beleid en merkidentiteit

Funtab en haar Partners zijn onafhankelijk. Om verwarring over de identiteit van Funtab en de identiteit van haar Partners te voorkomen, moet de identiteit van onze zakelijke Partners altijd duidelijk zichtbaar zijn op hun websites.

Site landing

Wanneer Funtab de zakenpartner een bestemmingslink (‘destination link’) geeft vanaf de Funtab webpagina, of wanneer het verkeer afkomstig is van Funtab bronnen, is de Partner verplicht om zijn bezoekers een pagina met Funtab producten te tonen. Landingspagina’s van de zakenpartner moeten worden ontworpen in hun eigen specifieke stijl en vooraf worden goedgekeurd door Funtab via brandpolicy@funtab.com.

Reclame & campagnes

Een goedgekeurde reclame met Funtab-producten mag nooit leiden tot het tonen van andere producten of inhoud. Alle afbeeldingen van Funtab-producten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt voor persoonlijke of bedrijfsdoeleinden. Alle campagnes met Funtab-beelden moeten verwijzen naar relevante Funtab-pagina’s en zijn niet bedoeld om te worden gebruikt als ‘clickbait’ voor andere/concurrerende merken of producten.

Keyword

Het gebruik van de Funtab naam als trefwoord in advertenties en op websites valt binnen de richtlijnen. Volgens de huidige richtlijnen van Google is het echter niet toegestaan om een merknaam te gebruiken in de titel van een advertentie. Zie Google Ads Trademark Rules 101.

Logo’s, afbeeldingen en ontwerpen

Partners mogen geen logo’s, afbeeldingen, beelden of ontwerpen van Funtab gebruiken op hun websites zonder schriftelijke toestemming van Funtab: goedkeuring is vereist voor plaatsing.

Funtab handelsmerken

In geen geval mogen de Funtab handelsmerken, productfoto’s, stijlinformatie en andere uitingen die verwijzen naar Funtab verwarring scheppen bij de bezoekers van de website omtrent de identiteit van de website; dit ter uitsluitende beoordeling van Funtab. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming de naam Funtab in een domeinnaam te gebruiken. Het gebruik van een specifieke subpagina met de naam ‘Funtab’ is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Funtab.

Eerlijke concurrentie

Funtab verbiedt ten strengste concurrentiebeperkende overeenkomsten of gedragingen, waaronder prijsafspraken, beperking van de levering van goederen of diensten, manipulatie van aanbestedingsprocedures en marktverdeling. Zonder de goedkeuring van Funtab, kunnen er geen kortingen worden toegepast op Funtab producten. We eisen van onze Business Partners dat ze zich inzetten voor vrije en eerlijke concurrentie en zich houden aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van concurrentie.

Producten

Wanneer de Partner zich houdt aan dit Digital Brand Policy, zal Funtab Funtab-producten leveren. Het aantal producten is afhankelijk van de omzet van de voorgaande maand en kan maandelijks worden verhoogd of verlaagd.

Afbeeldingen en inhoud

Funtab zal de afbeeldingen en inhoud leveren die de Funtab-producten omschrijven.

Regels overtreden als Partner

Als een Partner de regels overtreedt, zal Funtab onmiddellijk actie ondernemen. De Partner zal een notificatie ontvangen met een officiële waarschuwing die niet meer dan 24 uur geeft om de overtredingen te corrigeren. Als deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, ontvangt de Partner een laatste waarschuwing met een deadline van 12 uur. In dit stadium zal Funtab de stopzetting van elke vorm van samenwerking evalueren.

Als Funtab-producten, -afbeeldingen, -logo en merknaam nog steeds worden gebruikt door de Partner, zal Funtab de volgende maatregelen nemen:

– de zakelijke relatie wordt onmiddellijk beëindigd
– de Partner wordt het recht ontnomen om Funtab-producten te verkopen
– de Partner mag niet langer adverteren met het Funtab-logo en merknaam
– de Partner verliest het recht om Funtab-productafbeeldingen en andere Funtab-ontwerpen te gebruiken
– eventuele gevolgschade wordt verhaald op de Partner
– wanneer een zakelijke concurrent Funtab-producten, -afbeeldingen, -logo’s en merknamen gebruikt om te adverteren, zal Funtab Google informeren over het illegale gebruik van de Funtab merknaam en beginnen met het omleiden van verkeer door te overbieden op zoekwoorden.

Diversen

Dit document vervangt niet, maar is een aanvulling op alle andere voorwaarden van Funtab, inclusief maar niet beperkt tot de Algemene Verkoopvoorwaarden, die volledig van toepassing blijven.